Föreningshuset är avsett dels som festlokal för medlemmar i föreningen och deras gäster, dels för andra interna föreningsaktiviteter såsom möten, utställningar och föredrag. Endast medlemmar i föreningen kan hyra föreningshuset med två tillhörande partytält.

Kostnaden är 500 kr per tillfälle.