Maj 2021 Förtydligande:

För närvarande hyr vi inte ut föreningshuset på grund av att det fortfarande råder restriktioner och att det finns medlemmar som ännu ej är fullt vaccinerade.

1 juni slutar vissa restriktioner att gälla medan andra kvarstår. Maxantalet för privata sammankomster förväntas gälla fram till 1 juli. Styrelsen i Husbyborgs koloniträdgårdsförening sammanträder i början av juli och tar då ett nytt beslut i uthyrningsfrågan. Till dess kvarstår beslutet att ej hyra ut föreningshuset.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen