MOTIV Tunabergs koloniträdgårdsförenings ordförande, ombudsman Karl Axel Åberg med fru Lagerkvist framför hennes kolonistuga i Tunabergskolonin, Tuna backar AVBILDAD, NAMN Tunabergskolonin SÄKER Lagerkvist, SÄKER Åberg, Karl Axel SÄKER
En bild från det Husbyborg nära liggande Tuna 1943. ”Sommarstaden Tuna inviges på söndag. Den nya koloniträdgården vid Fyrisån ett välordnat samhälle.”. Tunabergs koloniträdgårdsförenings ordförande, ombudsman Karl Axel Åberg med fru Lagerkvist framför hennes kolonistuga i Tunabergskolonin, Tuna backar Tunabergskolonin. CC Copyright.

Föreningen har ingen kö för den som vill köpa en lott. Det vanliga är att försäljning sker antingen via fastighetsmäklare eller att innehavaren sköter försäljningen själv. Ibland sätter medlemmar upp på anslagstavlan att de ska sälja.

Vad du köper är rätten att arrendera lotten samt allt som finns placerat på marken – hus på maximalt 24 kvadrat, Friggebod på max 10 kvadrat och eventuellt växthus på max 10 kvadrat.

För att få köpa en lott måste du vara mantalsskriven i Uppsala . Du får inte vara medlem i annan koloniträdgårdsförening. För att få köpa en kolonistuga måste du godkännas av styrelsen. Du blir i och med godkännandet medlem i föreningen och får arrendera tomten stugan står på. Det är viktigt att komma ihåg att i och med att det är en förening så behöver du vara beredd på att delta i föreningens dagsverksdagar samt annat arbete som behöver göras inom föreningen. Du skriver ett nyttjanderättskontrakt med föreningen

Priset varierar kraftigt beroende på efterfrågan, husets och övriga byggnaders kvalitet samt odlingarnas skick.

Du betalar medlemsavgift och arrendeavgift varje år. Medlemsavgiften täcker bland annat kostnader för vatten, soptömning, tömning av tankar till toaletterna, underhåll av byggnader och gemensamma områden samt medlemsavgift till Koloniträdgårdsförbundet. Du får tidningen Kolonisten hemskickad.