Vatten sätts på preliminärt lördagen den 27 april i samband med årets första dagsverke. Se till att dina kranar är stängda om du inte kan vara på plats. Varje år är det ett par vattenskador p.g.a. sönderfrusna ledningar eller ej stängda kranar.