Vatten sätts på preliminärt lördagen den 30 april. Se till att dina kranar är stängda om du inte kan vara på plats. Varje år är det ett par vattenskador p.g.a. sönderfrusna ledningar eller ej stängda kranar.