Koloniområdet är tillgängligt för allmänheten mellan april och september. Alla är således välkomna att vistas på områdets allmänna ytor och prata gärna med stugägarna över häcken om du är intresserad av att höra mer och att få titta in i trädgården.

Området nås via ett flertal gång- och cykelvägar. Med bil från Uppsala åker Du Börjegatan mot Gysinge och tar kort efter passagen under Bärbyleden av till vänster i rondellen mot Gamla Börjevägen. Fortsätt några 100 meter och efter 70-skyltarna åker Du in till vänster på den lilla grusvägen mot föreningens parkering.