Föreningen, som grundades 1984, arrenderar ett område av Uppsala kommun beläget mellan Bärbyleden, Gamla Börjevägen och järnvägen mot Sala.

Området nås via ett flertal gång- och cykelvägar. Med bil från Uppsala åker Du Börjegatan mot Gysinge och tar kort efter passagen under Bärbyleden av till vänster i rondellen mot Gamla Börjevägen. Fortsätt några 100 meter och efter 70-skyltarna åker Du in till vänster på den lilla grusvägen mot föreningens parkering.

På området finns 98 stuglotter. Tomtarealen är cirka 400 kvm och på varje lott har kommunen beviljat bygglov för en byggnad om 24 kvm, ett förråd om högst 10 kvm.

Många pionjärer byggde själva sina hus och området utvecklades successivt. På området finns två hygienbyggnader med duschar och toaletter samt ett föreningshus.

8-10 stugor byter numera årligen ägare. Föreningen tillämpar inget kösystem. Oftast säljs lotterna genom mäklare och information om lotter till salu finns också vanligtvis på anslagstavlan vid parkeringen.

På anslagstavlan vid vägbommen finns en karta över området:

Säsongen inleds i slutet av april, då vattnet kopplas på, och avslutas i början av oktober, då vattnet stängs av. Många flyttar in i sina stugor när vattnet är påkopplat och bor kvar så länge det finns vatten.
Under sommaren händer det att föreningen ordnar egna visningar av området för allmänheten genom Öppen Kolonidag, Tusen trädgårdar eller liknande evenemang.  Mer information om kommande evenemang finns under rubriken ”Evenemang”.