MOTIV Tunabergs koloniträdgårdsförenings ordförande, ombudsman Karl Axel Åberg med fru Lagerkvist framför hennes kolonistuga i Tunabergskolonin, Tuna backar AVBILDAD, NAMN Tunabergskolonin SÄKER Lagerkvist, SÄKER Åberg, Karl Axel SÄKER
En bild från det Husbyborg nära liggande Tuna 1943. ”Sommarstaden Tuna inviges på söndag. Den nya koloniträdgården vid Fyrisån ett välordnat samhälle.”. Tunabergs koloniträdgårdsförenings ordförande, ombudsman Karl Axel Åberg med fru Lagerkvist framför hennes kolonistuga i Tunabergskolonin, Tuna backar Tunabergskolonin. CC Copyright.

Föreningen har ingen kö för dem som vill köpa en lott. Det vanliga är att försäljning sker via fastighetsmäklare. Dock kan det förekomma att innehavaren sköter försäljningen själv.

Vad du köper är rätten att arrendera lotten samt allt som finns placerat på marken – hus på maximalt 24 kvadrat,Friggebod på max 10 kvadrat och eventuellt växthus på max 10 kvadrat.

För att få köpa en lott måste du vara mantalsskriven i Uppsala. Du får inte vara medlem i annan koloniträdgårdsförening.

Priset varierar kraftigt beroende på efterfrågan, husets och övriga byggnaders kvalitet samt odlingarnas skick.

Du betalar medlemsavgift och arrendeavgift varje år. Medlemsavgiften täcker bland annat kostnader för vatten, soptömning, tömning av tankar till toaletterna, underhåll av byggnader och gemensamma områden samt medlemsavgift till Koloniträdgårdsförbundet. Du får tidningen Kolonisten hemskickad.