Husbyborgskolonin

Koloniområdet Husbyborg i Uppsala

Att köpa lott

Föreningen har ingen kö för den som vill köpa en lott. Det vanliga är att försäljning sker antingen via fastighetsmäklare…

Dagsverken 2024

Dagsverksdagar 27 april, 18 maj, 15 juni, 10 augusti, 7 september, 12 oktober Dagsverksdagarna är två timmar långa mellan klockan…

Om föreningen

Föreningen, som grundades 1984, arrenderar ett område av Uppsala kommun beläget mellan Bärbyleden, Gamla Börjevägen och järnvägen mot Sala. Området…

Besök på kolonin

Koloniområdet är tillgängligt för allmänheten mellan april och september. Alla är således välkomna att vistas på områdets allmänna ytor och…