Husbyborgskolonin

Koloniområdet Husbyborg i Uppsala

Årsmöte 2024

Lördagen den 23 mars 2024 klockan 14.00 är medlemmar välkomna till årsmöte i föreningshuset. Årsmöteshandlingar är utskickade via e-post.

Att köpa lott

Föreningen har ingen kö för den som vill köpa en lott. Det vanliga är att försäljning sker antingen via fastighetsmäklare…

Om föreningen

Föreningen, som grundades 1984, arrenderar ett område av Uppsala kommun beläget mellan Bärbyleden, Gamla Börjevägen och järnvägen mot Sala. Området…

Besök på kolonin

Koloniområdet är tillgängligt för allmänheten mellan april och september. Alla är således välkomna att vistas på områdets allmänna ytor och…