Husbyborgskolonin

Koloniområdet Husbyborg i Uppsala

Dagsverken 2023

Dagsverksdagar 29 april, 13 maj, 10 juni, 12 augusti, 9 september, 14 oktober Dagsverksdagarna är två timmar långa mellan klockan…

Sopor

Soprummet Glas, plåt, hårdplast, grovsopor måste omhändertas av respektive stugägare. Miljöstationen i Librobäck rekommenderas. Den har mycket generösa öppettider. Se…

Om föreningen

Föreningen, som grundades 1984, arrenderar ett område av Uppsala kommun beläget mellan Bärbyleden, Gamla Börjevägen och järnvägen mot Sala. Området…

Att köpa lott

Föreningen har ingen kö för den som vill köpa en lott. Det vanliga är att försäljning sker antingen via fastighetsmäklare…

Besök på kolonin

Koloniområdet är tillgängligt för allmänheten och reglerna om allemansrätt är tillämpliga. Alla är således välkomna att vistas på området och…