Koloniområdet Husbyborg i Uppsala

Gallerier

Besök på kolonin

Koloniområdet är tillgängligt för allmänheten mellan april och september. Alla är således välkomna att vistas på områdets allmänna ytor och…