Vid vattenavstängning se till att kranarna är öppna. Detta för att ledningarna skall lufta ur.

Varje år är det vattenskador på grund av sönderfrysta ledningar eller ej stängda kranar.