Till alla medlemmar i Husbyborgs koloniträdgårdsförening

Med anledning av Coronautbrottet och med tanke på medelåldern bland oss medlemmar har styrelsen beslutat att årsmötet ställs in. Vi kan under rådande omständigheter inte ta ansvar för att samla medlemmarna till ett möte i vår lilla lokal där det avstånd mellan människor som myndigheterna rekommenderar inte kan hållas.

Enligt stadgarna måste vi ha årsmötet under mars månad. Styrelsen menar dock att det vid dessa extra ordinera omständigheter får vi ändå göra så här.

Från början hade styrelsen tänkt att årsmötet skulle kunna hållas den 26 april istället men som rapporterna ser ut för tillfället verkar det vara väl optimistiskt varför vi får återkomma när det blir möjligt och i värsta fall får vi ordna omröstningar via e-post och brev, håll utkik på bommen och i er e-post.

Sittande styrelse kommer att fortsätta tillsvidare och ta hjälp av dem som föreslagits av valberedningen i avvaktan på att vi kan hålla ett årsmöte.

Tänk på att inte åka till ”Kollan” om Du har symptom och på att det är oerhört viktigt att vara extra noggrann med handhygienen. Ha gärna med handsprit då vi nu alla måste vara extra noga med hygienen på de allmänna toaletterna. Vidare är det viktigt att vi håller avstånd till varandra

Tänk på att stänga alla kranar så att detta är gjort inför att vattnet ska slås på.

Om Du blir sjuk och inte har gjort detta meddela någon i styrelsen.

Med hopp om att vi tar oss igenom detta och att vi får en fin odlingssäsong även om världen ser ut som den gör!

Med vänlig hälsning

Eva Kornhall